o mnie

ŻYCIORYS

Urodziłem się 13 stycznia 1973 r. w Białymstoku. Ukończyłem Uniwersytet w Białymstoku i jestem prawnikiem. Od 1998 r. pracowałem na wszystkich szczeblach samorządu terytorialnego. Najpierw byłem radnym Miasta Białegostoku i Przewodniczącym Samorządowej Rady Osiedla Słoneczny Stok, aby następnie już jako radny Sejmiku Województwa Podlaskiego przewodniczyć Komisji Rodziny i Polityki Społecznej. Zaangażowanie w życie lokalnej wspólnoty samorządowej kontynuuje moja żona Justyna, Wiceprzewodnicząca Klubu Radnych PiS Sejmiku Podlaskiego i Wiceprzewodnicząca Komisji Zdrowia. Jestem jednym z liderów i inicjatorów Zjednoczenia Prawicy w obozie Prawa i Sprawiedliwości, które przyniosło pierwsze od lat sukcesy: najpierw w wyborach samorządowych, a następnie prezydenckich, które wygrał nasz wspólny kandydat – Andrzej Duda. Czas wolny od obowiązków zawodowych najchętniej spędzam z rodziną. Ponadto, moją pasją jest architektura, muzyka klasyczna, taniec towarzyski, pływanie i jazda konna.

 

RODZINA

Za udział w Powstaniu Styczniowym moja rodzina została skazana na syberyjską katorgę i konfiskatę niewielkiego majątku z siedzibą w historycznej parafii Wąsosz na granicy dzisiejszych powiatów grajewskiego i kolneńskiego. Mój pradziadek Władysław Żalek przez wiele lat, począwszy od odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 r., był Radnym Miasta Łomży. Drugiego pradziadka Rosjanie wywieźli w głąb Rosji. Syn Władysława – czyli mój dziadek Czesław Żalek podczas II Wojny Światowej ratował życie prześladowanych za co został odznaczony medalem Sprawiedliwy wśród Narodów Świata. Z kolei dziadek Aleksander Gaździński, syn Ignacego, wspomnianego już zesłańca, był przedwojennym sędzią, który uruchomił pierwszy po wojnie Sąd w Łomży. Moi rodzice Bogusław i Magdalena są lekarzami społecznie zaangażowanymi w poradnictwo rodzinne Archidiecezji Białostockiej.

w Sejmie

SEJM

Pełnię funkcję Wiceprzewodniczącego Klubu Parlamentarnego Zjednoczonej Prawicy. Dwie kadencje aktywnie uczestniczyłem w pracach parlamentu m.in. jako członek pestiżowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, w której zajmowałem się rozwiązywaniem najistotniejszych problemów Polaków. Ponadto, doceniając wpływ gospodarki państw azjatyckich na sytuację ekonomiczną w Polsce i Europie, brałem udział w pracach grup bilateralnych, m.in. w zespole Polsko-Tajwańskim, grupie Polsko-Singapurskiej i Polsko-Katarskiej, której od początku jej powstania przewodniczę. Napięta sytuacja na wschodzie Ukrainy oraz przekonanie o szczególnym znaczeniu stosunków dyplomatycznych z państwami naszego regionu kazały mi skupić się na polityce wschodniej. Pełniłem funkcję wiceprzewodniczącego Zespołu Parlamentarnego na rzecz Przyjaznego Sąsiedztwa na Wschodzie. Uczestniczę również w pracach Polsko-Ukraińskiej Grupy Parlamentarnej. Jestem autorem apelu do władz Litwy o przestrzeganie praw Polaków na Wileńszczyźnie. W Komisji Ustawodawczej współpracowałem z obecnym Prezydentem RP Andrzejem Dudą, który dał się poznać jako człowiek niezwykle serdeczny, pracowity i inteligentny. Jestem również Przewodniczącym Zespołu Parlamentarnego na rzecz Ochrony Życia i Rodziny. Za swoje działania na tym polu zostałem uhonorowany tytułem „Kandydata Przyjaznego Życiu i Rodzinie”.

KONSTYTUCJA

Do niedawana jako jedyny poseł z naszego województwa reprezentowałem Sejm RP przed Trybunałem Konstytucyjnym. Występowałem w najważniejszych sprawach m.in. zróżnicowania wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn oraz ubezpieczeń zdrowotnych. W obu przypadkach Trybunał Konstytucyjny podzielił moje argumenty. Skutecznie wspierałem też wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie zakazu dyskryminacji nauczycieli przedszkolnych. W Trybunale zajmowałem się również problematyką praw pracowniczych oraz zwrotem wywłaszczonych nieruchomości.

PRAWO

Na Konwencji Programowej Prawa i Sprawiedliwości oraz Zjednoczonej Prawicy – Katowice 2015 – występowałem w drużynie Beaty Szydło jako ekspert i przewodniczący zespołu programowego w zakresie spółdzielczości mieszkaniowej. W trosce o dobro rodziny sprzeciwiałem się przyjęciu tzw. „ustawy przemocowej”, która umożliwia odbieranie dzieci rodzicom np. z powodu ubóstwa. Skutecznie zabiegałem o zapobieżenie wprowadzeniu para-małżeństw homoseksualnych oraz adopcji dzieci przez pary homoseksualne. Byłem posłem sprawozdawcą projektu ustawy ułatwiającej młodym absolwentom dostęp do zawodów prawniczych, a także inicjatorem projektu ustawy ograniczającej korupcję i wprowadzającej demokratyzację wyborów w spółdzielniach mieszkaniowych. Zabiegałem o zmianę modelu egzaminu na aplikacje prawnicze oraz sprzeciwiałem się grabieży środków finansowych zgromadzonych w OFE. Ponadto, wielokrotnie w imieniu obywateli interweniowałem przeciwko biurokratycznym barierom oraz podejmowałem działania na rzecz obrony dobrego imienia Narodu Polskiego, występując przeciwko fałszywym oskarżeniom o udział Polaków w zbrodniach niemieckich nazistów.

BIURO POSELSKIE

Analizuję petycje i wnioski obywateli oraz udzielam porad z zakresu prawa. Wykonując mandat poselski interweniuję w sprawach mieszkańców u Rzecznika Praw Obywatelskich, w Ministerstwie Sprawiedliwości, u Prokuratora Generalnego, a także w organach administracji rządowej i samorządowej.

w mediach

Pragnę razem z Państwem uczestniczyć w debacie publicznej, dlatego regularnie prowadzę jedyny w województwie blog poselski pod adresem jacekzalek.salon24.pl oraz jacekzalek.blog.onet.pl. Ponadto publikuję w dziennikach m.in. w Rzeczpospolitej i portalach m.in. wPolityce.pl, Frondzie.pl, Scenie Politycznej. Moje opinie są cytowane w prasie ogólnopolskiej i na najpopularniejszych portalach internetowych.

wywiad

Z Justyną Żalek, Wiceprzewodniczącą Komisji Zdrowia oraz Wiceprzewodniczącą Klubu Radnych PiS Sejmiku Województwa Podlaskiego, rozmawia Jan Pospieszalski, fot. Piotr Mojsak

Jan Pospieszalski: Justyno, w cuglach wygrałaś ostatnie wybory samorządowe. Skąd pomysł pracy w samorządzie, to przecież dodatkowe obowiązki, których nie musiałaś na siebie brać?

Justyna Żalek: To Jarosław Gowin, którego bardzo szanuję i który od lat bardzo blisko współpracuje z moim mężem zaproponował bym wystartowała w wyborach. Wspólnie z Jackiem obiecał, że będą mnie wspierać. Razem mogliśmy zrobić coś dobrego dla mieszkańców województwa. Pamiętam, że przez dłuższą chwilę na nich patrzyłam. Pomyślałam wówczas, że te wszystkie pomysły, o których tak wiele rozmawiałam z mężem, a które miałyby służyć mieszkańcom naszego regionu, mogą być naprawdę zrealizowane i że mam szansę zrobić coś ważnego. Po chwili zastanowienia powiedziałam krótkie „tak”. A Jacek? Tak jak obiecywał – cały czas jest przy mnie i mnie wspiera.Jan Pospieszalski: Czy wsparcie ważnego posła, a prywatnie kochającego męża, to przepustka do sukcesu?

Justyna Żalek: Mój sukces wyborczy nie byłby możliwy bez zjednoczenia wszystkich prawicowych partii pod skrzydłami Prawa i Sprawiedliwości. A to m.in. Jacek był jednym z liderów i inicjatorów tego zjednoczenia, które przyniosło prawicowym partiom pierwsze od lat sukcesy: najpierw w wyborach samorządowych, a następnie prezydenckich. Teraz w duchu liczę na kolejne, trzecie zwycięstwo…Jan Pospieszalski: Jacek z dużym poparciem ponownie kandyduje do Sejmu. Można by powiedzieć idealny duet polityczny!

Justyna Żalek: Jak długo Jacka znam, zawsze miał w sobie gen idealisty. Już w liceum, gdzie się poznaliśmy, dał się poznać jako osoba zaangażowana społecznie, dobry organizator i urodzony przywódca. Jeszcze przed skończeniem studiów został Przewodniczącym Samorządowej Rady Osiedla „Słoneczny Stok”. Od tamtej pory pracował na wszystkich szczeblach samorządu lokalnego. Był białostockim radnym, potem radnym Sejmiku Wojewódzkiego, wreszcie posłem. Za każdym razem jest w nim ta niesamowita energia i chęć bezinteresownej pracy dla ludzi – kiedyś dla mieszkańców osiedla, potem miasta, województwa, a teraz Polski.Jan Pospieszalski: Podążasz jego ścieżką…

Justyna Żalek: Jeśli rzeczywiście tak uważasz, to mogę czuć się dumna, bo postawa Jacka zawsze mi imponowała. Jako radny Sejmiku Wojewódzkiego był Przewodniczącym Komisji Rodziny i Polityki Społecznej. Teraz ja pracuję w tej samej Komisji kontynuując jego inicjatywy. Rodzina zawsze była najważniejsza w naszym życiu. I nie mówię tu tylko o rodzinie w sensie osobistym, czyli relacjach z najbliższymi, ale też o rodzinie jako tym elemencie życia społecznego, który podlegać powinien szczególnej trosce państwa. Jacek jako jeden z pierwszych w parlamencie zwracał uwagę na zagrożenie odbierania rodzinom dzieci z powodu ubóstwa. To był absolutnie szalony pomysł obecnej władzy, a Jacek był tym, który najodważniej i najwytrwalej z tym absurdem walczył. W najbliższej kadencji – o ile Zjednoczonej Prawicy, na czele z Prawem i Sprawiedliwością, uda się zwyciężyć w wyborach – Jacek zamierza doprowadzić do uchylenia tej haniebnej ustawy. I pewnie mu się uda zważywszy na fakt, że wspólnie z Beatą Szydło w najistotniejszych kwestiach rozważanych w Sejmie mieli dokładnie takie samo zdanie.Jan Pospieszalski: Jakie wartości są najważniejsze w pracy poselskiej twojego męża?

Justyna Żalek: Jacek zawsze był wierny wyznawanym zasadom! I płacił za to wysoką cenę. Nigdy nie godził się na prawo do odbierania życia nienarodzonym. Konsekwentnie walczył z dyskryminację dzieci niepełnosprawnych w tym w szczególności dzieci z zespołem Downa, które są okrutnie zabijane, choć mają prawo do godnego życia. Głośno też było o zaangażowaniu Jacka w sprawie posyłania do szkoły sześciolatków. Istotą tego protestu było to by decyzje o prawach dzieci należały do rodziców. Na tym polega istota dbania o rodzinę. To kochający rodzice, a nie urzędnicy, mają prawo do podejmowania najważniejszych decyzji dotyczących dobra dzieci. Jan Paweł II napisał kiedyś w Liście do Rodziny: „Pośród wielu dróg rodzina jest drogą pierwszą i z wielu względów najważniejszą”. To zdanie jest dla nas oczywiste, ale dla wielu posłów, czy to koalicji rządzącej, czy lewicy, rodzina nie przedstawia żadnej wartości. Stąd też walka Jacka o przywrócenie rodzinie należnego jej miejsca: sprzeciw wobec możliwości zawierania para-małżeństw homoseksualnych, absolutny brak zgody na adopcje dzieci przez pary homoseksualne i wysiłki, by rodzina w jej tradycyjnym rozumieniu objęta była szczególną ochroną państwa polskiego – naprawdę mam powody, by odczuwać dumę z jego niezłomnej postawy!Jan Pospieszalski: O działaniach Jacka na rzecz rodziny rzeczywiście jest głośno. To osoba, która czynami daje świadectwo swoim słowom. Ale niewiele osób słyszało o jego działaniach promujących patriotyzm gospodarczy. Opowiedziałabyś o tym kluczowym projekcie Zjednoczonej Prawicy?

Justyna Żalek: Jacek nie jest biznesmenem, ale jest wyśmienitym prawnikiem. To właśnie dlatego razem z obecnym Prezydentem Andrzejem Dudą pełnił funkcję pełnomocnika w najważniejszych sprawach rozstrzyganych przez Trybunał Konstytucyjny. Zresztą przez długi czas był jedynym posłem z województwa podlaskiego, który reprezentował Sejm w procesie orzekania zgodności ustaw z Konstytucją. Patriotyzm gospodarczy, o który pytasz, to jeden z filarów programowych Zjednoczonej Prawicy, którą Jacek jako jeden z liderów aktywnie współtworzy. Esencją tego pomysłu jest zdanie „kupuj polskie produkty”. To proste zdanie ma olbrzymie konsekwencje. Jeśli kupujemy polskie produkty to wspieramy polskich wytwórców i polskich dostawców. Wspieramy rodzimych przedsiębiorców i rolników płacących podatki w Polsce i zatrudniających Polaków. I tu odwołam się kolejny raz do Beaty Szydło, która mówi przecież o tym samym deklarując odbudowę polskiej gospodarki. Rola Jacka w tym przedsięwzięciu jest ściśle związana z jego wykształceniem – Jacek dba o to, by stanowione przez polski Sejm prawo pobudzało rozwój polskiej przedsiębiorczości. A musimy przedsiębiorczość wzmocnić, jeśli chcemy być bogatym państwem  dającym nowe dobrze płatne miejsca pracy. W postawie Jacka dostrzegam szczery patriotyzm, który obecny jest w jego rodzinie od pokoleń.Jan Pospieszalski: To znaczy?

Justyna Żalek: W rodzinie Jacka żywa jest pamięć o bohaterskich walkach Powstania Styczniowego i Powstania Warszawskiego. To drugie mama Jacka cudem przeżyła. Tragiczny przebieg powstań splótł się z losem rodziny. Za udział w walkach roku 1863 jego rodzina została skazana na syberyjską katorgę i konfiskatę niewielkiego majątku z siedzibą na terenie historycznej parafii Wąsosz na granicy dzisiejszych powiatów grajewskiego i kolneńskiego. Pradziadek Jacka – Władysław Żalek przez wiele lat, począwszy od odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 r., był Radnym Miasta Łomży z ramienia ruchu narodowego. Drugiego pradziadka o rodowodzie niepodległościowo-piłsudczykowskim Rosjanie wywieźli w głąb Rosji. Kolejne pokolenie, a więc dziadkowie Jacka, również walczyli o nasz kraj. Syn Władysława – Czesław Żalek narażając swoje życie ratował życie innych, za co odznaczono go medalem Sprawiedliwy wśród Narodów Świata. Z kolei Aleksander Gaździński, syn Ignacego, wspomnianego już zesłańca, był przedwojennym sędzią, który uruchomił pierwszy po wojnie Sąd w Łomży. A ponieważ stanowczo odmówił współpracy z komunistami, jego kariera zawodowa mogła być kontynuowana jedynie w adwokaturze. Na końcu tego rodzinnego łańcucha DNA mamy rodziców Jacka – Bogusława i Magdalenę – lekarzy zaangażowanych najpierw w ruch Solidarnościowy, a obecnie w poradnie rodzinne w naszej archidiecezji, którzy wydają się być również zarażeni rodzinnym wirusem patriotyzmu. Ale tak szczerze mówiąc – to bardzo fajny wirus!Jan Pospieszalski: I bardzo fajna opowieść! Nie miałem pojęcia o rodzinnej historii Jacka.

Justyna Żalek: Bo Jacek nie należy do tych, którzy się chwalą. Na szczęście ja – jako żona – mogę powiedzieć o nim nieco więcej, niż on sam. Ale masz rację mówiąc, że to niezwykła opowieść. To historia ludzi, którzy oddali Polsce wszystko – swoje pasje, swoje życie, swój konfiskowany co jakiś czas dobytek. Babcia Jacka przeżyła Powstanie Warszawskie w jednej sukience i nic więcej poza obrączkami ślubnymi dziadków nie ocalało z rodzinnego majątku. Utracili zatem praktycznie wszystko, ale zawsze mieli serce do walki. O, właśnie! To jest coś, co wszyscy mogą powiedzieć o Jacku, że ma prawdziwe serce do walki! 

Jan Pospieszalski – dziennikarz, autor programów telewizyjnych i radiowych, muzyk, aranżer i kompozytor, publicysta, organizator koncertów z okazji Dni Papieskich.

poparcie

Galeria

zdjęcia oficjalne

oficjalne

Spot 3

Spoty

Spot 2

Spoty

Memy

Memy

Sejm

Sejm

Prywatne

Prywatne

Różne

Różne

Spot 1

Spoty

biuroposelskie@jacekzalek.pl
ul. Nowy Świat 2, lok. 6, Białystok, Polska

Formularz Kontaktowy

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Temat

Treść wiadomości